Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzinna to wspólne spotkania rodziców i dzieci, podczas których próbujemy rozumieć problem jednej lub kilku osób w kontekście złożonej dynamiki rodzinnej. Spotkania rodzinne prowadzone są przeze mnie we współpracy z drugą terapeutką, Sabiną Grzymowicz w gabinecie na Sadybie: http://terapia-warszawa.eu

Częstotliwość i koszt spotkań ustalane są indywidualnie. Pracujemy krótko i długoterminowo.