Psychoterapia indywidualna

Oferuję pomoc osobom dorosłym zmagającymi się z różnymi emocjonalnymi problemami, min. takimi jak:

  • Depresja,
  • Lęki,
  • Obniżona samoocena,
  • Trudności w tworzeniu i utrzymywaniu bliskich związków,
  • Przedłużająca się żałoba po śmierci bliskiej osoby,
  • Brak satysfakcji w życiu zawodowym,
  • Niestabilność emocjonalna związana z chorobą somatyczną.

Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest konsultacjami wstępnymi. Konsultacje te służą wzajemnemu poznaniu się, wstępnemu zrozumieniu przeze mnie problemu i wspólnemu podjęciu decyzji co do dalszej formy pomocy. Dla mnie to czas na ocenę tego czy jestem w stanie pomóc w danej sprawie, a dla moich rozmówców na to, by mogli zdecydować czy jestem osobą, z którą czują się na tyle komfortowo by móc rozpocząć psychoterapię.

Spotkania odbywają się w stałym terminie, od jednego do trzech razy w tygodniu i trwają 50 min.

Konsultacja wstępna / sesja terapeutyczna  kosztuje 120 zł.