W potocznym języku często mówimy o „zobaczeniu spraw w szerszym kontekście” czy też „znalezieniu nowego kontekstu”, kiedy szukamy rozwiązania problemu. 

Psychoterapia daje możliwość zrozumienia ważnych dla nas kwestii w nowym, głębszym kontekście, co z kolei pozwala wprowadzać zmiany.

  Zapraszam
Inspiracją nazwy mojego gabinetu była myśl niemieckiego psychoterapeuty systemowego Karla Deisslera. Uważa on, że podczas psychoterapii terapeuta i jego rozmówca tworzą nową, wspólną rzeczywistość językową, którą nazywa kon – tekstem. W ramach kon – tekstu, który powstaje dzięki wspólnej pracy obu rozmówców, możliwe jest nadawanie nowych znaczeń problematycznym wątkom. Zrozumienie tych znaczeń oraz przeżycie emocji jakie wiążą się z wnoszonymi tematami, jest czynnikiem umożliwiającym zmianę. Tworzenie kon-tekstu to wspólny proces twórczy psychoterapeuty i jego rozmówcy, który obejmuje swoim zakresem myśli i uczucia obydwojga. Tworzenie kon-tekstu to wspólny proces twórczy psychoterapeuty i jego rozmówcy, który obejmuje swoim zakresem myśli i uczucia obydwojga. Bardzo ważnym obszarem pracy dla mnie jest badanie procesów nieświadomych. Swoją rolę tutaj rozumiem jako:
  • Pomaganie w rozumieniu kontekstu problemu i tego, co dzieje się w relacji terapeutycznej podczas sesji - zarówno na jej świadomym jak i nieświadomym poziomie
  • Wspieranie w przeżywaniu i wyrażaniu emocji związanych z poruszanymi na sesjach tematami
  • Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
Zapraszam do wspólnej rozmowy i zrozumienia swojego problemu w szerszym kontekście.

Karolina Pniewska

Psychoterapia indywidualna

Oferuję pomoc osobom dorosłym zmagającymi się z różnymi emocjonalnymi problemami.

Psychoterapia par

Psychoterapia par to propozycja dla osób, które chciałyby dokonać zmiany w swoim związku.

Psychoterapia rodzin

Propozycja dla rodzin, które chciałyby dokonać zmiany w swoim życiu.

Nazywam się Karolina Pniewska. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Certyfikat nr 244). Z wykształcenia jestem psycholożką i socjolożką; oba te kierunki studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim.

Swoje pierwsze szkolenie psychoterapeutyczne odbyłam w Studium Terapii Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA, gdzie uczyłam się psychoterapii w podejściu systemowym i psychodynamicznym. 

Od kilku lat rozwijam swój warsztat pracy w podejściu psychoanalitycznym, co łączy się z tym, że w swojej codziennej pracy koncentruję się głównie na  nieświadomym wymiarze ludzkiego funkcjonowania. Dotyczy to zarówno pracy z osobami indywidualnymi, jak i parami. 

Jestem w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoanalitycznej terapii osób dorosłych (Studium Psychoterapii Analitycznej). Swoje umiejętności w pracy z parami rozwijam z kolei w ramach seminaryjno - szkoleniowej grupy prowadzonej przez brytyjskich psychoanalityków Stanleya Ruszczyńskiego i Mary Morgan (www.psychoterapeucipar.pl). Działam aktywnie w środowisku osób rozwijających psychoanalityczną pracę z parami (www.psychoanalizapary.pl).

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Od 2004 roku zajmuję się różnymi formami pomocy psychologicznej. Zaczynałam od pracy o charakterze psychoedukacyjnym i socjoterapeutycznym z dziećmi i młodzieżą. Przez kilka lat związana byłam z międzynarodową korporacją, w której zajmowałam się rekrutacją i rozwojem pracowników.

Od 2009 roku zajmuję się głównie psychoterapią. Doświadczenie w pracy psychoterapeutki zdobywałam w: Ośrodku Wspierania Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dz. Wawer m.st. Warszawy oraz w ramach praktyki prywatnej, którą prowadzę od 2011 roku. 

Od 2014 współtworzę Pracownię Psychoterapii Perspektywy, do której zapraszam na konsultacje i terapię.

 

Informacje kontaktowe:

Numer konta bankowego:

  •   44 1140 2004 0000 3302 7321 3407 (MBank)